Výbor ZKO

Předseda a jednatel:    
Marta Fuglevičová 605 167 906     zirexu@seznam.cz
Místopředseda:    
Ing. Jaroslav Frančík 724 528 498 francikj@seznam.cz
Hospodář:    
Miroslava Wnetrzáková
722 282 229
wnetrzakova.m@seznam.cz
Výcvikář sportovní kynologie:
   
Veronika Sýkorová
605 971 097
Veronika.Sykorova3@seznam.cz
Pokladní:    
Ing. Marcela Steinerová
605 906 431
marcela.steinerova@owlet.cz
členové výboru:    
Zdeňka Steckerová 778 001 453
zdenka.steckerova@seznam.cz
Aleš Dvořák 602 615 253 dyno@seznam.cz
     
Revizní komise    
Mgr. Jana Šedivá
732 168 958
jana.sediva@email.cz

 POZOR - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU !!!
 2801373121/2010